QUẢNG CÁO TRÊN DI ĐỘNG

Ngày Đăng: 07/08/2017

Vị trí quảng cáo trên thiết bị di động có thể xuất hiện

Trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng

  • Quảng cáo văn bản
  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng
  • Quảng cáo HTML 5 được tạo bằng Google Web Designer

Trong ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng

  • Quảng cáo văn bản
  • Quảng cáo hình ảnh
  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng
  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng hình ảnh
  • Quảng cáo quảng bá ứng dụng video
  • TrueView cho quảng cáo quảng bá ứng dụng

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại chỉ hiển thị trên các thiết bị có thể thực hiện cuộc gọi

Đang online: 2   |   Truy cập ngày: 18   | Tổng truy cập: 53881