TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Circlelink

 

 

 

 

 

► CircleLink mong muốn trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành quảng cáo.

► Đưa "CircleLink" trở thành một thương hiệu nổi tiếng và thân thuộc với khách hàng.

 

                Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.

Circlelink Việt Nam

SỨ MỆNH

 

 

 

CIRCLELINK VIỆT NAM là một công ty chuyên về quảng cáo và xây dựng thượng hiệu, có tham vọng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác cũng như xã hội thông qua các dịch vụ của mình. Đó là lí do tại sao chúng tôi thành lập ra công ty quảng cáo CIRCLELINK VIỆT NAM


CIRCLELINK VIỆT NAM mong muốn:

► Xây dựng môi trường làm việc thân thiện với đội ngũ nhân viên chất lượng cao,, có tư duy sáng tạo tốt. Góp phần làm giảm áp lực an sinh xã hội trong vấn đề tạo ra việc làm cho người lao động với mức thu nhập cao.

 

Great works are performed, not by strength, but by perseverance.

 

SỨ MỆNH CIRCLELINK

Circlelink Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

 

 

“Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh Circlelink
“Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác.
“Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
“Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động kinh doanh.
“Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

 

Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.

Circlelink Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

 

 

 

 

Đem lại lợi nhuận người tiêu dùng. Tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng bền vững cho công ty bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đội ngũ nhân viên tâm huyết, tay nghề cao.

 

we win when you win!

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Circlelink Việt Nam

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Circlelink

 

 

 

 

 

► CircleLink mong muốn trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành quảng cáo.

► Đưa "CircleLink" trở thành một thương hiệu nổi tiếng và thân thuộc với khách hàng.

 

                Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.

Circlelink Việt Nam

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH CIRCLELINK

 

 

 

CIRCLELINK VIỆT NAM là một công ty chuyên về quảng cáo và xây dựng thượng hiệu, có tham vọng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác cũng như xã hội thông qua các dịch vụ của mình. Đó là lí do tại sao chúng tôi thành lập ra công ty quảng cáo CIRCLELINK VIỆT NAM


CIRCLELINK VIỆT NAM mong muốn:

► Xây dựng môi trường làm việc thân thiện với đội ngũ nhân viên chất lượng cao,, có tư duy sáng tạo tốt. Góp phần làm giảm áp lực an sinh xã hội trong vấn đề tạo ra việc làm cho người lao động với mức thu nhập cao.

 

Great works are performed, not by strength, but by perseverance.

 

Circlelink Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

 

 

“Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh Circlelink
“Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác.
“Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
“Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động kinh doanh.
“Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

 

Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.

Circlelink Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

 

 

 

 

Đem lại lợi nhuận người tiêu dùng. Tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng bền vững cho công ty bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đội ngũ nhân viên tâm huyết, tay nghề cao.

 

we win when you win!

Circlelink Việt Nam

Đang online: 2   |   Truy cập ngày: 2   | Tổng truy cập: 54423